• Higienistka Stomatologiczna Tychy, Higienistka Stomatologiczna Sosnowiec, Higienistka stomatologiczna
  Zostań higienistką stomatologiczną!
  Trwa tylko 2 lata!
 • Higienistka Stomatologiczna Tychy, Higienistka Stomatologiczna Sosnowiec, Higienistka stomatologiczna
  Asystentką stomatologiczną
  możesz zostać w każdym wieku!
 • Higienistka Stomatologiczna Tychy, Higienistka Stomatologiczna Sosnowiec, Higienistka stomatologiczna
  Sprawdź nasze doskonałe zaplecze dydaktyczne
  oraz świetnie wyszkoloną kadrę!
 • Higienistka Stomatologiczna Tychy, Higienistka Stomatologiczna Sosnowiec, Higienistka stomatologiczna
  Higienistka stomatologiczna
  zawód poszukiwany w całej Unii Europejskiej!

Higienistka Stomatologiczna Trwa tylko 2 lata

Higienistka stomatologiczna uzyskuje uprawnienia nie tylko do asystowania przy pracy lekarza stomatologa lecz również do samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno – profilaktycznych i kosmetycznych, takich jak:

 • badanie jamy ustnej,
 • usuwanie kamienia,
 • lakowanie i lakierowanie zębów,
 • wybielanie,
 • samodzielne prowadzenie stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • Samodzielna praca promocyjno – oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych,
 • Udzielanie instruktażu higieny jamy ustnej.

Higienistka stomatologiczna zawód z przyszłością

Higienistka stomatologiczna Pomagaj innym

Co oferujemy?

Organizacja nauki

 • w tygodniu
 • weekendowo

Praktyki zawodowe

Higienistka stomatologiczna posiada pełne uprawnienia do pracy w:

 • w gabinetach, klinikach i przychodniach dentystycznych,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Szkoła zapewnia

 • doskonałe warunki do nauki zawodu,
 • naukę w małych grupach,
 • praktyczne podejście do nauki zawodu, dużo ćwiczeń pod nadzorem lekarza stomatologa w gabinetach dentystycznych,
 • dodatkowe szkolenia i certyfikaty,
 • przyjazną atmosferę,
 • wysokowykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • bardzo dobre wyposażenie pracowni.

Wszystkie w/w warunki nauki i udogodnienia sprawiają, że nasi uczniowie uzyskują wszelkie kwalifikacje do otrzymania dyplomu państwowego w zawodzie higienistka stomatologiczna, a także stanowią niezastąpiony średni personel.